Prírode sme siahli na nevyhryzený zúbok, hovorí autor výskumu Ivan Rampl

Prírode sme siahli na nevyhryzený zúbok, hovorí autor výskumu Ivan Rampl

Prístroj, ktorý si získava stále viac fanúšikov po celom svete, je výstupom vyše 10-ročného výskumu českých vedcov a 58-miliónového grantu. Vznikol pritom vlastne náhodou. „Pri experimentovaní s impulzným magnetickým poľom sme náhodne objavili zvláštne pôsobenie blízkeho okolia impulzne napájaných toroidných cievok na bunkový metabolizmus. Tento vplyv sme prisúdili zvláštnemu silovému poľu, ktoré sme pracovne nazvali poľom impulzného vektorového magnetického potenciálu,“ spomína si autor výskumu a prístroja Face-Up! docent Ivan Rampl.

Všetko sa to vlastne začalo otázkou, či sa dá vytvoriť veľkoplošné impulzné magnetické pole, ktoré by nezasahovalo hlbšie do živého tkaniva.

Áno, tak, aby pôsobilo len do hĺbky pokožky a podkožia, teda asi do 5 milimetrov. Mohlo by sa tak používať blízko mozgovne a nemalo by negatívne vplyvy na zdravie človeka. Zaujímalo nás najmä to, ako budú reagovať kožné bunky. Vytvorili sme magnetické pole pomocou desiatok až stoviek miniatúrnych cievok, z ktorých sme každú doplnili hniezdom svetelných diód.

Táto myšlienka zaujala aj úradníkov a váš tím získal od Ministerstva priemyslu a obchodu 16-miliónový grant na výskum.

V spolupráci s Karlovou univerzitou v Plzni a s Biofyzikálnym ústavom sme začali skúmať, ako bude pôsobiť impulzné magnetické pole spolu s rôznymi druhmi impulzného nekoherentného svetelného žiarenia. Potom sme začali kombinovať aj impulzné magnetické a impulzné svetelné pole s teplom. A boli sme prekvapení. Zistili sme, že značne zrýchľuje metabolizmus kožných buniek a pomáha zlepšovať vlastnosti kože – tlmí napríklad výdaj kožného mazu, pleť lepšie hydratuje a zvyšuje sa jej pružnosť, a vyrovnáva aj nerovnosti na pleti. To sa stalo predpokladom pre vývoj prístroja Face-Up! a aplikovaných i klinických štúdií, ktorých sa ujala firma môjho syna Enjoy Trade.

Vy ste na ďalší výskum impulzného magnetického poľa získali od Ministerstva školstva grant vo výške 42 miliónov korún. Čím ste sa zaoberali?

Objavili sme pozitívne účinky nielen na kožné bunky, ale aj na nádorové. Nádorové bunky sa ničia, zatiaľ čo zdravé bunky poškodzuje toto pole menej, a pre niektoré je dokonca prospešné. Zatiaľ ešte nepoznáme podstatu tohto javu, ale informujeme o ňom odbornú verejnosť v časopisoch a na vedeckých konferenciách po celom svete.

Bohužiaľ, výskum účinkov tohto poľa na nádorové bunky nepokračuje, pretože vedcom sa neschválili granty. Čo potrebujete na to, aby ste výskum dokončili?

Uchádzame sa o ďalšie granty. Zároveň by sme potrebovali, aby ktokoľvek, kto sa vyzná v skúmanej problematike, nezávisle od nás zopakoval pokusy a overil naše zistenia, pretože ak sme sa nikde nepomýlili, tak sme prírode siahli na nevyhryzený zúbok. Problémom však je vytvorenie medziodborového tímu odborníkov na fyziku, elektroniku, biochémiu a medicínu.

A čo ďalší aplikovaný výskum vplyvu na kožné bunky?

Aj v ňom by sme v budúcnosti chceli pokračovať. Vidíme veľký potenciál v možnostiach pôsobenia na popáleniny, lupienku, či podporu rastu vlasov.